Ust.Abu Ghifari

Event Timeslots (4)

Jum’at
-
Ba`da Subuh. Kitab Ushul Tsalatsah. Jabal Nur - Tolotongga.

Ahad
-
Ba`da Maghrib Masail Jahiliyah Masjid Baitul Maqdis Tanjung

Selasa
-
Ba`da Maghrib.Kitab Ushul Tsalatsah.Uswatun Hasanah - Melayu

Rabu
-
Ba`da Maghrib. Kitab Ushul Tsalatsah. Lpba - Sadia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *