Hak Allah dan Hak Hamba

Dari Mu’adz bin Jabal _radhiyallâhu ‘anhu_ beliau berkata, “Aku pernah dibonceng oleh Nabi _shallallâhu ‘alaihi wasallam_ di atas seekor keledai, lalu beliau berkata kepadaku :

 

يا معاذ، أتدري ما حق اللّٰه على العباد وما حق العباد على اللّٰه

 

_*”Wahai Mu’adz tahukah engkau hak Allah atas hamba-hamba-Nya dan hak para hamba yg akan diberikan Allah”.*_ ?

 

Aku (Mu’adz) menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yg lebih tahu”.

 

Beliau bersabda :

 

حق اللّٰه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على اللّٰه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا

 

_*”Hak Allah atas hamba-hamba-Nya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun, dan hak mereka yg akan diberikan Allah adalah Allah tidak akan mengadzab seorang hamba yg tidak berbuat syirik kpd-Nya dengan suatu apapun”.*_

 

Aku (Mu’adz) berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah kuberitakan kabar gembira ini kepada manusia?”.

Beliau menjawab :

 

لا تبشرهم فيتكلوا

 

_*”Jangan kau kabarkan kepada mereka, sehingga nantinya mereka berpangku tangan”.*_

 

(HR. Al-Bukhari (no. 2856) dan Muslim (no. 30))

 

== 🍃🍇🍃 ==

 

*HAK ALLAH* atas *HAMBA* = Kewajiban yg wajib mereka tunaikan kepada Allah.

 

*HAK HAMBA* atas *ALLAH* = Apa-apa yg Allah tetapkan atas diri-Nya sebagai bentuk anugerah dan karunia.

 

== 🍃🍇🍃 ==

 

🌈 *FAIDAH HADITS*

 

🌴 Tawadhu’nya Nabi _shallallâhu ‘alaihi wasallam_, dimana beliau mengendarai keledai dan membonceng di atasnya, berbeda dengan perbuatan org2 yg sombong.

 

🌴 Bolehnya membonceng seseorang di atas hewan tunggangan 👉 *dengan syarat*👉 tidak memberatkan hewan hewan tersebut.

 

🌴 *Mengajar* dengan metode *tanya jawab*.

 

🌴 Orang yg ditanya ttg sesuatu yg tidak tahu selayaknya mengatakan 👉 Allahu a’lam.

 

🌴 Keharusan mengetahui hak Allah atas semua hamba-Nya, yaitu kewajiban mereka untuk beribadah hanya kepada-Nya dan meninggalkan kesyirikan.

 

🌴 Orang yg tidak / belum meninggalkan kesyirikan pada hakikatnya belum menunaikan ibadah kepada Allah, meskipun secara kasat mata ia menyembah-Nya.

 

🌴 Keutamaan tauhid dan orang yg berpegang teguh dengannya.

 

🌴 Penjelasan makna tauhid yaitu beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirkan.

 

🌴 Disunnahkannya memberikan kabar gembira kepada seorang muslim.

 

🌴 Bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada suatu mashlahat.

 

🌴 Baiknya adab seorang murid kepada gurunya.

 

== 🍃🍇🍃 ==

بارك اللّٰه فيكم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *